Featured

Tre vägar till snyggare print göteborg

Trycksaker kan vara vägen till nya kunder och effektiv marknadsföring. Men då krävs det hög kvalité och riktigt snygga produkter. Här lyfter vi fram tre punkter som skapar snyggare trycksaker.

Använd alltid korrekturexemplar

När du lämnar in något för tryck på ett tryckeri bör du alltid be om ett korrekturexemplar. Det brukar kallas att detta tryckeri erbjuder en ”korrekturvända”. Du får trycksaken och kan se att något behöver ändras för att det ska bli perfekt. Du påtalar detta och får därefter ett nytt exemplar som du kan granska. Men här bör man alltid prata med gällande tryckeri kring hur många korrekturvändor som accepteras utan att det kostar något extra.

Våga klaga och vara ”otrogen”

Tycker du inte att tryckeriet lever upp till sin slogan om bäst kvalité och nöjda kunder? Kanske har de levererat något under den kvalitetsnivå som du förväntade dig. Våga klaga! Det behöver print göteborg inte ens ses som klagomål utan som hjälp för företaget att hitta en tjänst som exakt passar ditt behov.

If you do not get the help you are looking for, use another printer. Du kan köpa det mesta från ett företag smen kan anlita något annat företag för speciella produkter. Huvudsaken med print göteborg är att du hittar den kvalité som du söker. Om du aldrig säger något till din tryckeri, they will never know if you are satisfied or not.

Ta in grafisk hjälp

Är du inte grafiker så sitt inte timme efter timme med att skapa grafiska profiler, grafiska element eller planscher. Gör det du är bäst på och låt en grafiker göra detta jobb med print. Men är det inte dyrt? Det beror på hur man räknar.

If a graphic designer is going to have 1000 kr per hour, it may be expensive. Men om grafiker gör det riktigt snyggt på ett timme – hur många timmar behöver du för att nå samma sak Tar det två eller tre timmar? Kan du även nå en acceptabel nivå? Kunde inte ha tillämpats på annat inkomstgenererande arbete.int

Framförallt håller på att kräva hög kvalitet. Om du inte vill skicka den till någon annan. Är du inte nöjd med den kvalitet som din skrivare kan erbjuda så byt. Sträva alltid efter högsta kvalité. Även om du inte når hela vägen fram så kommer du åtminstone att få en bra bit på vägen med den inställningen.

Takläggning – dags att lägga om taket 

En vanligt förekommande fråga som många villaägare ställer sig är när det är dags att lägga om taket. En takomläggning kostar mycket pengar och är därmed ingenting man brukar vilja göra bara för att göra det. Många väntar in i det sista i ett försök att spara pengar. Förr eller senare måste man dock byta ut taket, oavsett vad för material det är av alternativt söka på taktvätt göteborg. 

När ska man byta taket? 

Riktlinjerna för när taket ska bytas ut kan uppfattas lite tvetydiga. I grund och botten har olika takmaterial en livslängd du kan utgå från. Tyvärr säger inte livslängden allt och är enbart en riktlinje för hur länge du kan förvänta dig att ditt tak kan hålla. Hur länge ett tak håller beror till stor del på husets läge, takets kvalité, hur den tidigare takläggningen utfördes och hur väl det underhålls. Det viktigaste är att byta taket när det börjar bli slitet, helst innan det går sönder för att undvika en vattenskada. 

Tecken på att taket behöver bytas 

Du som husägare kan vidta vissa åtgärder för att kontrollera takets skick och bedöma när det är dags för en takomläggning. Det rekommenderas att kontrollera taket minst en gång varje år för att upptäcka eventuella skador i god tid. Om du vill kan du ta in en besiktningsman som undersöker ditt tak, men det går även bra att göra det själv. Gå upp på taket och lyft på alla takpannor för att undersöka den underliggande läkten. Om läkten börjat svartna någonstans är det ett tecken på att den börjat ruttna, Då är det dags för en takomläggning. Om några takpannor gått sönder eller spruckit bör de bytas ut så snabbt som möjligt för att undvika att vatten tar sig in till läkten. Mossa som växer på taket kan också vara ett varningstecken och bör tas bort omgående. Inspektera dina hängrännor. Om du upptäcker grus kan det innebära att takmaterial börjat bli gammalt. Torrsprickor i takpappen kan vara ett annat tecken på att det är dags för en takomläggning. Ta för vana att gå upp på vinden i samband med att du undersöker taket för att känna efter fukt. Om du upptäcker fukt eller mögel innebär det troligtvis att fukt tagit sig in igenom taket. Då är skadan redan skedd och det är dags för en takomläggning. 

Byta undertaket? 

I samband med en takomläggning väljer många att även byta ut undertaket. Undertaket ligger under yttertaket och är ofta gjort av plastfolie, tjärpapp eller polyester. Om undertaket är slitet, fuktigt eller rent av trasigt behöver även det bytas. Undertaket är nämligen det som skyddar huset från fukt, inte takpannorna som många tror. För att byta undertaket behöver man ta bort alla takpannor, vilket är en anledning till att passa på att byta det i samband med en takomläggning. 

Låt ett proffs mögelsanera ditt hus

Olika sorters mögelsvampar och bakterier har samlingsnamnet mögel och en vanlig mögelsort i hus brukar vara svartmögel. Den är synlig och du ser möglet som svarta prickar i olika storlekar, och den finns i många hundra olika arter. Svartmögel har sporer som kan lätt förflyttas i luften och på så sätt kan den bli farlig för din hälsa. Upptäcker du sådana svarta prickar någonstans i huset, kontakta genast ett företag som sysslar med mögelsanering för att få det konstaterat och åtgärdat direkt.

Olika fysiska symtom om ditt hus drabbats av mögel

  • Om du plötsligt får ont i lungorna, utan att tidigare haft någon

lungsjukdom, kan det vara ett  tecken på att det finns mögel.

  • Även hosta, snuva, irriterade och röda ögon, kliande näsa och svalg

kan bero på att huset drabbats av mögel.

  • Huvudvärk som inte beror på förkylning, och som inte försvinner efter

ett par dagar kan även det vara ett tecken på att mögel finns i huset.

  • Häftiga utslag, som akne, eksem och klåda på ansikte och kropp, kan

också visa på att mögel finns.

Om du tror att dina symtom bero på mögel, bör du genast söka upp ett företag som gör en mögelsanering, och viktigt är även att du besöker en läkare som kan utesluta andra sjukdomar. Mögel kan påverka immunförsvaret och ge dig andningsproblem som kommer av blödningar i lungorna. I väntan på en mögelsanering kan du försöka sanera ett ytligt angrepp själv, med ett särskilt rengöringsmedel som tar död på mögelsvampar. Det fungerar även bra att blanda ättika och vatten i en sprayflaska och spraya på möglet, sedan gnugga med en liten borste, exempelvis en tandborste för att komma åt lättare. Det är oerhört viktig att få bort all mögel, och att en analys av möglets görs för att veta vilken sorts mögelsort det rör sig om.

Så här känner du igen mögellukt

Om du känner en skarp och frän doft, eller en lukt som känns unken, kan det vara tecken på mögel. Så länge du befinner dig hemma i bostaden, är det inte alltid som du tänker på lukten, men om du till exempel varit på semester en längre tid, lär du känna av lukten direkt i hallen. Får du besök av några du känner väl, som barn eller föräldrar, vågar de förhoppningsvis säga till att det luktar märkligt. Mögellukt kan också sätta sig i hår och kläder, vilket inte är särskilt trevligt för du inte känner av det själv, och det är inte alltid någon som vågar påpeka det.

Ingår mögelsanering i min hemförsäkring?

En hemförsäkring täcker brand, stöld med mera, men ofta inte en mögelsanering. Eftersom en mögelskada först uppkommer efter att ett hus redan fått en fuktskada, innan mögel bildats, anses det vara husägaren som inte varit tillräcklig uppmärksamhet. Däremot är det vanligt att erkända saneringsföretag erbjuder husägare ett trygghetsavtal, där de regelbundet kommer och besiktar huset för att kontrollera om det behövs någon form av underhåll.

Bra att veta om begravningslagen

Ett dödsfall kan komma plötsligt och som nära anhörig kan man känna sig helt oförberedd och vilsen kring allt som behöver göras. I och med ett dödsfall finns många lagar och bestämmelser som regleras av begravningslagen och flera saker är bra att känna till. För att slippa sätta sig in allt för mycket i den ganska krångliga byråkratin kan man vända sig till en begravningsbyrå för hjälp och avlastning genom processen, vilket kan kännas både skönt och tryggt.

Gravsättning eller kremering inom en månad

Något som många kanske inte vet, eller åtminstone inte tänker på, är att kroppen måste kremeras eller jordbegravas inom en viss tid efter dödsfallet. Tidigare kunde det gå upp till två månader från det är dödsfallet ägde rum tills att kroppen kremerades eller begravdes men 2012 ändrades lagen för detta. Idag gäller 30 dagar istället för det dubbla och det är därför bra att kontakta en begravningsbyrå så snart som möjligt om man har något nära som gått bort.

Begravningsavgiften

Även begravningsavgiften ingår i begravningslagen och detta är också något som många kanske inte tänker på. Alla som är folkbokförda i Sverige betalar den vare sig dom känner till det eller inte och den ger bland annat rätt till en gravplats i 25 år efter att man dött. Även bisättning, transporter, ceremonilokal och gravsättning täcks av avgiften.

Begravningsavgiften bekostar även Sveriges krematorier, skötsel och underhåll av kyrkogårdar samt lön till dom som arbetar vid kyrkogårdsförvaltningarna runt om i landet.

Anmälan om dödsfall

När något avlider behöver en anmälan om dödsfall göras till olika myndigheter för en begravningsbyrå, bland annat till Skatteverket. Har man anlitat en begravningsbyrå sköter dom i regel all kontakt med dessa myndigheter och som anhörig behöver man inte tänka på något särskilt. Det är däremot bra att känna till.

Hjälp från begravningsbyrå

Man kan sköta allt som rör både dödsfall och begravning på egen hand, lagen säger ingenting om det. Däremot väljer dom flesta att anlita en begravningsbyrå för att få hjälp med både praktiska och juridiska delar som uppstår. Som tidigare nämnt hanterar dom bland annat dödsfallsanmälan som görs till myndigheterna men dom kan även hjälpa till med andra blanketter och papper som ska fyllas i och skickas iväg.

Dom har även kunskaper för att kunna bistå med hjälp i olika juridiska frågor och det finns många fördelar med att anlita en begravningsbyrå istället för själv behöva sätta sig in i alla lagar och regler som finns i samband med dödsfall.

Därför behöver du göra om din hemsida ibland

En bra hemsida är en färskvara och det räcker inte att man har skaffat sig en för fem eller kanske till och med tio år sen. Tekniken går framåt, trender ändras och det gäller att man hänger med i svängarna för att sidan ska ge ett professionellt intryck. Har man inte kunskaper att göra om sin hemsida på egen hand kan man alltid ta hjälp av en webbyrå, som vet det mesta om aktuella trender och vad som är nödvändigt för att sidan ska fungera och ranka bra.

Trafiken minskar

Ett stort tecken på att det är dags att göra om sin hemsida på egen hand eller med hjälp från en webbyrå är när man märker att trafiken börjar minska. Det kan även märkas genom att man inte bli kontaktad genom sidan lika ofta som tidigare samt att man tappar sin position hos sökmotorerna.

Ser oprofessionellt ut

En gammal hemsida som inte blivit uppdaterad eller förändrad på flera år ger ett oprofessionellt intryck okay och risken att besökarna letar sig vidare är stor. Driver man någon form av verksamhet är det extra viktigt att man har en aktuell sida med relevant information som visar att man har koll på läget.

Tekniken

Den tekniska utvecklingen har gått oerhört snabbt som senaste åren och har man en hemsida med ett par år på nacken behöver den troligtvis anpassas. Tidigare surfade man till exempel bara på datorer men idag står smartphones för den mesta av internetanvändningen för en webbyrå stockholm. Det är alltså av största vikt att ha en hemsida som är mobilanpassad för att inte riskera att besökarna går till en konkurrent. Vet man inte hur man bär sig åt för att åtgärda problemet är det läge att kontakta en webbyrå som kan styra upp det.

Konkurrenterna är bättre

Surfa in på konkurrenternas hemsidor och jämför sedan med din egen. Hur känns dessa mot för din och finns det något som verkar bättre? Om så är fallet är det ännu ett tecken på att det är dags att genomföra en renovering av din egen sida för att hamna på samma, eller ännu hellre en högre nivå.

Hur ofta?

Så hur ofta behöver man göra om sin hemsida för att den ska vara bra? Innehållet bör uppdateras och fyllas på med jämna mellanrum för att hålla sidan intressant för besökarna men en riktigt renovering kan man med fördel göra med ungefär 2–3 års mellanrum. För större förändringar kan det vara smart att anlita en webbyrå för att få professionell hjälp att både fundera på vad det är som behöver göras och sedan genomföra det.

Det finns flera anledningar till varför man behöver göra om sin hemsida då och då. Minskad trafik, sämre ranking, oproffsigt intryck eller vassare konkurrenter är några vanliga orsaker som dom flesta kanske upplever någon gång. Anlita proffs i form av en webbyrå eller genomför förändringarna på egen hand om du har rätt kunskaper. Oavsett är det viktigt att ha en fräsch hemsida om man vill behålla befintliga besökare och dessutom locka till sig nya.

Olika begrepp inom factoring & fakturor

Fakturabelåning, fakturaköp och regress är några av begreppen man kommer i kontakt med om man funderar på att använda sig av factoring. Det kan vara bra att sätta sig in vad dom olika sakerna innebär innan men beslutar sig för att använda någon av tjänsterna. Det man framförallt ska tänka på är att factoringbolagen alltid tar ut en avgift, så att sälja eller belåna en faktura är inte ett sätt att tjäna pengar men kan vara en effektiv metod om man behöver få in kontanta medel till sitt företag utan att invänta kundens betalning.

Fakturabelåning

När ett företag tar ett lån med kundfakturor som säkerhet kallas det för fakturabelåning. De flesta lån kräver någon form av säkerhet och man kan då välja att pantsätta fakturor. Det är du ofta factoringbolaget som skickar ut samtliga fakturor, som blir mäkta med att de är pantsatta, samt tar emot betalningarna. Den som belånat fakturan får en del av värdet i samband med att den skickas ut till kund och resterande del betalas ut när kunden har betalat den.

Fakturaköp

När du låter ett finansbolag köpa dina fakturor kan du på ett snabbt och enkelt sätt få in pengar till företaget. Fakturaköp är en del av factoring som innebär att du får in pengarna från fakturorna ofta samma dag som köpet gått igenom, mot en avgift till bolaget som köpt dom.

Att sälja fakturor kan vara ett bra alternativ främst vid tillfällen då du behöver få in kontakta medel i företaget. Det kan handla om stora oväntade utgifter eller en investering av dyra produkter där du vill undvika att ta ett banklån. När factoringbolaget har köpt din faktura kan du släppa det helt och fokusera på andra saker i din verksamhet, så det kan till viss del även vara tidseffektivt under en tid då du har ovanligt mycket att stå i. En viss del av administrationen försvinner och du kan fokusera på det ditt företag behöver istället.

Vad är regress?

Ett annat viktigt begrepp inom factoring är regress. Att sälja fakturorna med eller utan regress innebär en stor skillnad och det är viktigt att veta vad det betyder om man planerar att använda sig av tjänsten. Att sälja en faktura med regress innebär att factoringföretaget inte ansvarar för om fakturan är obetald av kunden efter att förfallodatumet har passerat. Fakturan och ansvaret går då tillbaka till ditt företag igen. Väljer du att sälja en faktura utan regress är det factoringföretaget som är ansvariga men då får man också räkna med att de kommer göra ett större avdrag från fakturan det gäller. Vinstmarginalen blir då mindre för dig men du slipper en del av ansvaret.

En del företag väljer att överlåta all sin fakturahantering till factoringbolag för att spara tid och göra det enkelt för sig. Däremot kan dessa bolag tacka nej till att köpa en faktura om kunden exempelvis har en låg kreditvänlighet. Det kan vara bra att veta att vissa fakturor kan nekas men det kan också vara bra att veta att möjligheten finns om man någon gång är i behov av att få in pengar snabbt.

Avtal inom din fastighetsförvaltning förr och idag

När man ska skriva avtal med de som ska sköta sin fastighetsförvaltning så är det bra att veta lite vart dessa avtal kommer ifrån från början och hur de kan se ut. Att verkligen vara insatt i avtal kommer göra att du själv kan se vart du kan spara pengar inom din fastighetsförvaltning. Här ska vi titta på hur du kan tänka när du ska skriva avtal med den aktör som ska sköta din fastighetsförvaltning.

Vart kommer avtalsmallen ifrån?
Aff som står för Avtal för fastighetsförvaltning är en mall som man skrev 1995 och det är nästan alla avtal inom fastighetsförvaltning som är skapade utifrån den här mallen. Då det blev mer och mer populärt med fastighetsförvaltning och branschen eskalerade så gick Sabo ihop med Fastighetsägarna och skrev den här mallen. Efter det så var det inte ett oövervinnerligt träsk varje gång det skulle skrivas avtal inom fastighetsförvaltning.

Så som det fungerade innan inom fastighetsförvaltning så fick man fråga flera olika entreprenörer inom fastighetsförvaltning och så gav alla var sina förslag och det var massor av olika tjänster och priser det handlade om vilket var extremt förvirrande. Man var tvungen att få en ordning på det och gjorde så att alla har en viss standard och kvalité att utgå från så förslagen blir mer jämförbara än de var förr inom fastighetsförvaltning.

Hur det är med avtalen idag
Trots att de avtal som finns att utgå från idag inom fastighetsförvaltning så är det inte automatiskt så att alla kommer vara nöjda med det som ingår i avtalen som skrivits. Tolkningsfrågan är ju stor och på grund av den så kan man ha olika uppfattningar om hur ett arbete ska skötas och speciellt inom fastighetsförvaltning.

Alla har olika uppfattningar inom fasticon fastighetsförvaltning hur rejält och noggrant ett arbete ska utföras och det är vanligt att den som äger fastigheten inte tycker att de som håller i deras fastighetsförvaltning har varit tillräckligt noggranna eller hållt en kvalité som ägaren önskar.

Det finns ofta mycket missförstånd och irritation mellan parterna ägare och de som sköter ens fastighetsförvaltning. Har man inte kommunicerat tydligt med varandra så blir det ofta sura miner. Om det är så att till exempel det ligger en trasig kruka på marken och det ser otrevligt ut och den ligger där i över en vecka så kan fasighetsägaren bli irriterad för att hen inte tycker att den kvalité på standard man kommit överens om hålls. De som sköter ens fastighetsförvaltning å andra sidan kan bli irriterad för att hen prioriterat vad hen tyckte var viktigare och inte hade mer tid än så och krukan blev liggandes.

Därför så är det oerhört viktigt inom fastighetsförvaltning att man kommunicerar tydligt vad man vill och vad det finns tid till.

Dessa 2 saker bör din startsida innehålla

Startsidan på din webbplats är ofta den första sida som en besökare landar på, vilket gör det extra viktigt att innehållet på denna sida är det rätta för att ge besökaren en knuff i rätt riktning. Det spelar ingen roll om du anlitar en webbyrå eller skapar din webbplats på egen hand – besökaren har ändå samma mål med sitt besök på din sajt. Du vill därför att innehållet på din hemsida hjälper dina presumtiva kunder att vidta de åtgärder som du vill att de vidtar.

Här tipsar vi om några saker som bör finnas på varje startsida:

Information om vad du gör och varför besökaren ska välja just dig

Tänk dig din startsida som en klassisk hisspitch. Besökaren har landat på din sajt och ger dig tio sekunder att berätta vad du gör och varför han eller hon ska välja dig framför en konkurrent. Om du inte lyckas med detta, kommer besökaren bli förvirrad och frustrerad. Istället för att ägna sin värdefulla tid åt att försöka lista ut exakt vad det är squib webbyrå gör, klickar besökaren sig tillbaka till sökmotorn och besöker dina konkurrenters sajter i jakt på samma information.

Nyckeln till framgång är att hålla det enkelt. Du behöver inte ha ett ordantal som uppgår till flera tusen ord, utan det är oftare så att kortare är bättre. Ett bra exempel för en webbyrå kan vara att man beskriver sig själva med följande ord: Vi bygger unika, dynamiska och nyskapande webbplatser och webbapplikationer. Denna information är kort och beskrivande, vilket är perfekt!

Tydliggör för besökaren vilka åtgärder du vill att denne vidtar

Så fort dina användare förstår vilka tjänster eller produkter du tillhandahåller är nästa steg att leda dem till att vidta en åtgärd. Det kan till exempel handla om att göra en bokning, köpa en produkt eller tjänst, eller ta reda på mer information om ditt utbud. När du samarbetar med squibb webbyrå kan du förlita dig på att byrån har den kompetens som krävs för att skapa en sajt som konverterar. Du behöver dock inte ha studerat UX-design för att göra det grundläggande arbetet:

En stor och väldigt tydlig call to action (CTA) är vad som krävs för detta ändamål. En text som till exempel Berätta för oss om ditt projekt är precis vad som krävs för att uppmuntra sajtens besökare att kontakta dig om du driver en webbyrå, en grafisk byrå eller i princip vilket slags företag som helst. Få din besökare att vidta en åtgärd!

Välj rätt när du skall renovera i bostaden

Att renovera sin bostad är ofta ett säkert kort för att höja värdet på den – om man väljer rätt byggfirma förstås. Väljer man fel byggfirma kan renoveringen bli en katastrof – och det är det tyvärr många som fått erfara. Väljer man en oseriös byggfirma så kan man faktiskt få sin bostad förstörd istället för renoverad – därför är det verkligen viktigt att man väljer en seriös byggfirma för sin renovering. Det kan skilja litegrann i pris men det är väl värt dem pengarna för att kunna lita på att man får ett full gott resultat av bygget och att det utförs på ett fackmannamässigt sätt med garantier som ingår i priset.

Du kan hitta en seriös byggfirma på nätet

Det är inte alls svårt, allt som krävs är en google sökning och fem minuters letande så kommer du att ha hittat en seriös byggfirma som kan ta ditt uppdrag. Jag vill dock tipsa dig om att leta lite extra – då kan du hitta två byggfirmor till och sedan begära offert från alla tre på samma gång. Anledningen till detta är att du då kan jämföra priser och sedan välja den snickare partille som är billigast och bäst lämpad för att anta sig ditt uppdrag – var dock noga med att kolla igenom villkoren om de skulle skilja sig mellan olika byggfirmor. Ibland är inte priset den bästa indikationen på vad som är prisvärt.

Anlita aldrig en oseriös byggfirma

Det kan kosta en dyrt att exempelvis anlita en snickare mot svart betalning – då kommer denne inte stå för sitt arbete senare och om något skulle vara fel eller gå sönder snabbt så har man ingen garanti för det. Då får man själv stå för kostnaden för reparationer med snickare partille och den kostnaden kan eventuell bli högre än kostnaden för renoveringen med snickare i kungälv om man har otur. Det beror helt på hur mycket den oseriösa snickaren har fuskat med sitt arbete, och troligen kommer du inte att kunna få tag på denne igen eftersom den vet att den inte utfört ett fullgott arbete. Sådana här saker händer hela tiden och det är upp till konsumenten att begära papper alla arbeten och absolut inte anlita en snickare mot svart betalning!

Detta vill din reklambyrå att du tänker på

Om du bor och verkar i en större svensk stad, är sannolikheten stor att det finns ett stort urval av reklambyråer att välja mellan. Deras idéer när det gäller att etablera ett band mellan byrån och dess kunder kan vara samstämmiga, trots att många av byråerna specialiserar sig på olika slags marknadsföring. När du väljer att arbeta tillsammans med en reklambyrå, litar du på att de kan hjälpa ditt företag att växa med hjälp av en marknadsföringsstrategi som du själv inte är bekant med. Detta kan leda till flera olika situationer som kan vara påfrestande för er relation. Oavsett om du är en långvarig kund hos en viss byrå eller är på jakt efter den rätta byrån att samarbeta med, finns det vissa saker som alla företag i branschen vill att deras kunder har i åtanke.

Du bör ha realistiska förväntningar

När du tar hjälp av en reklambyrå, bör du lita på att de är experter på sitt område och att de kommer leverera det bästa resultatet utifrån ditt företags behov och målsättningar. Riktigt bra resultat från din marknadsföring är dock ingenting du plötsligt får över en natt. Din marknadsföringskampanj kommer förmodligen genomgå flera förändringar och optimeringar över tid innan den ger bästa möjliga resultat. Innan ni kommer överens om en kampanjstrategi, bör du se till så din reklambyrå informerar dig om processen. På vis vet du vad du har att förvänta dig och säkerställer att ni befinner er på samma sida vad gäller tidsåtgång och förväntat resultat.

Kommunikation är A och O

Din reklambyrå behöver hållas uppdaterad om du vill att de ska leverera bra resultat. Kommunikation är nyckeln till att etablera en bra marknadsföringsstrategi. Allt från att bidra med bilder och annat kreativt material till att rådgöra byrån om kommande evenemang är viktiga förutsättningar för ett lyckat samarbete. Du bör behandla din byrå som en förlängning av ditt eget företag, vilket gör det viktigt att ha en öppen kommunikation. De flesta företag som arbetar med marknadsföring med squib.design är medvetna om att du som företagsägare kan vara upptagen, men du bör avsätta lite tid för telefonsamtal, möten och att inom rimlig tid svara på e-postmeddelanden.

Även din reklambyrå är ett företag

De flesta reklambyråer kommer försöka ge dig mesta möjliga valuta för pengarna. Men om du ber om att få ytterligare arbete utfört som ligger utanför det ni ursprungligen har kommit överens om, kommer detta generellt sett innebära en ökad kostnad och tidsåtgång. De flesta byråer prioriterar sina kunders framgång, men du bör vara medveten om att extraarbete utöver det arbete ni har avtalat ofta har ett pris.

Din hemsida är inte nödvändigtvis perfekt

Din webbplats kan liknas vid företagets ansikte utåt på nätet. Den behöver därför vara användarvänlig och mobilvänlig för att understödja din marknadsföring. Även om du har många följare på sociala medier, är webbplatser som saknar dessa egenskaper avskräckande för presumtiva kunder och kan leda till att din marknadsföringsstrategi blir mindre effektiv. Många kunder är medvetna om att deras hemsida är viktig, men det kan trots detta vara svårt att förstå vilken inverkan den har på din marknadsföringskampanj!

Husrenovering på gång?

 Är det snart dags att kontakta en snickare för att äntligen få den där renoveringen gjord som du har tänkt på senaste tio åren? Vänta inte tills väggarna rasar ihop i huset utan ta tag i saken och få det gjort innan det blir kaos. Det är inte omöjligt att en renovering blir dyrare ju längre man väntar med att ta hem en snickare och få det gjort. Och har du ens tänkt tanken på att göra allting själv så släpp den tanken med en gång. Självklart kan man göra en del saker själv men vill man att en renovering ska hålla länge så tar man hjälp av en snickare som är proffs och byggföretag stockholm på det han eller hon gör. Även om man får betala mer på en gång så är det inte så mycket pengar det handlar om i längden. Dessutom kan du säkert belåna huset och då blir det inte m många kronor extra i månaden. Ett par chipspåsar och några liter Coca-Cola mindre i månaden så jämnar det ut sig. Och med lite kroppsarbete istället för byggföretag stockholm i huset så kanske du kommer i strandform på köpet? Perfekt i så fall.

husrenovering 213 stockholm byggfirma

Börja i rätt ände med byggföretag stockholm

När du väl har bestämt dig för vad som ska renoveras och hur stor budget du har så ta kontakt med en snickare för rådgivning och kostnadsförslag. Efter mötet med din snickare så ska du ta kontakt med banken. Man måste inte ta lån på sin vanliga bank utan det är värt att kolla upp vilken bank som erbjuder bäst deal för just dig. Tänk på att låna mer pengar än vad snickaren tror att det kommer kosta så att du har en budget ifall det blir dyrare än byggföretag stockholm och vad som tänkts. På så vis så behöver du inte känna stress när du märker att det kommer kosta mer än vad du tänkt. Du har råd ändå. Livet leker. Så fort du har fått klartecken från banken så se till att anlita den snickare som du har bestämt dig för. När man väl har bestämt sig för att renovera så vill man inget hellre än att komma igång. Framför allt så vill man bli färdig och ha ett helt nytt och fräscht hem.

Räkna med röra under renoveringen med byggfirma

Under tiden din snickare är på plats så kommer det naturligtvis vara dammigt, stökigt och allmänt rörigt i ditt snart nyrenoverade hus. Detta kommer vara en ganska jobbig period men då är det viktigt att tänka på hur fint det kommer bli när det är färdigt. Men det går att göra så att det blir hyffsat i ordning även under tiden din snickare är på plats för byggfirma. Se till att tömma de rummen som ska renoveras i god tid och gör i ordning ett rum där ni kan förvara allt som inte används så ofta. Så slipper ni ha saker liggandes överallt. Har du ett tvåvåningshus med byggfirma så kan det ju vara en idé att snickaren börjar på ett plan och ni försöker i första hand bo på de andra planerna i största möjliga mån. Så planera så gott det går så kommer antagligen renoveringen gå som smort och snart har du ett nästan nytt hus!

Inreda ett lyxbadrum med spabad?

För den som har en hög budget vid badrumsrenovering kan spabadet vara en otroligt trevlig lyx att unna sig. På senare år har det blivit allt vanligare att man inreder badrum med spabad för privatpersoner. Innan har det mest vart på större anläggningar man haft spabad men allt eftersom att efterfrågan stigit har tillverkarna svarat och idag finns det ett stort urval spabad att välja mellan när man inreder sitt lyx-badrum.

Ett dröm-badrum

Spabadet kan verkligen vara det som gör att badrums-upplevelsen känns drömaktig, det är för bra för att vara sant. Att kunna koppla av i en jacuzzi i sitt eget hem, det är lyxigt. Till skillnad från ett vanligt badkar så är spabadet stort nog för flera personer och det har ofta flera olika härliga massage-funktioner inbyggda. Det är varmt och bubblar. Ofta är sittplatserna ergonomiskt utformade så det är skönt att koppla av i badet och sitta ett tag och socialisera.

Spabad vid badrumsrenovering

När det kommer till spabad vid badrumsrenovering så är det allra oftast ett inomhus bad man pratar om. Då behöver man fundera på följande; hur stort är badrummet och hur stor plats får spabadet ta upp? Det är ofta extra trevligt att sitta i ett spabad om man har någon typ av utsikt. Om det finns möjlighet kan det vara optimalt att förstora fönster eller sätta in takfönster under renoveringen för att maximera effekten av spabadet.

Utomhus

När man sätter ett spabad utomhus så behöver man oftast inte oroa sig över storleken, och utsikten är ofta given. Däremot kommer man att behöva ett spabad efter badrumsrenovering Stockholm som är anpassat för utomhusbruk och är det i Sverige eller något annat land där vintern är kall så behöver det även kunna fungera i minusgrader (vilket är väldigt trevligt att använda på vintern när det är kallt ute).

Extrautrustning

Det finns en hel del extrautrustning för spa bad och de brukar även bli ganska dyrt med badrumsrenovering Stockholm om man skall ha allt som finns. Det kan vara fler jetstreams eller speciella värmesystem, snyggare belysning eller automatiskt rengöring. Fundera på vilka funktioner som är värdefulla för dig och vilka du skulle kunna vara utan, tar man allt utan att fundera kan priset lätt sticka iväg.

Ta det lugnt och måla om väggarna där hemma

Ja i precis den ordningen skulle jag föreslå att du utför ditt hantverksarbete i hemmet. Det är alldeles för många som stressar i onödan när de skall göra om hemma eller göra i ordning något. Det finns ofta en underliggande tanke om att det kommer gå fortare att bli klar om man stressar. Det är oftast inte sant. Som de flesta professionella målare vet går måleriet bättre när man målar lugnt och noggrant. Det är inte bara målare utan nästan alla hantverkare är överens om att lugnt och fint är det bästa sättet att arbete, och det är inte bara för att de fakturerar per timme!

Så innan du börjar ditt måleri

Ta några minuter och unna dig att slappna av. Ta tio djupa lugna och fina andetag med målare Stockholm och känn hur du samlar dig och förankrar din energi i stunden. Du behöver inte ägna uppmärksamhet åt några tankar som inte rör just den här måleristunden. Det kommer bara att skänka dig stress om du tänker på vad du måste göra efter du målat. Du kan ändå inte göra något åt det under tiden du målar. Då kan du bara måla, det kan alla målare i Stockholm intyga. Tänker du på annat blir resultatet sämre och du blir stressad. Det är motsatsen till vinst-vinst.

Hur du vinner på att måla väggarna

Så istället för att tänka på vad du skall göra när du är klar med måleriet och bli stressad behöver du inte tänka på något alls utan istället fokusera på vad du gör i stunden. Fokusera på varje drag med rollern, på känslan i din kropp, ditt andetag. Och känn hur du blir lugnare och lugnare desto längre tid du målar, du kommer inte vilja sluta med måleri som är bra i stockholm. Detta gör dessutom det enkelt att göra ett noggrant jobb med målare Stockholm vilket bara är en bonus då det viktiga är att slappna av och fokusera i nuet.

Du behöver inte sluta när du slutar måla

Det finns egentligen ingen anledning att inte förlänga den här sköna känslan av lugn när du är färdig med ditt måleri. Du kan fortsätta fokusera i nuet på samma sätt under hela dagen. Det är vad man kallar mindfullness. Att vara konstant medveten och göra medvetna val under dagen. Allt i ditt liv kommer att fungera bättre när du lever i ett sådant sinnestillstånd.

Effektiv städning – en guide för dig som vill spara tid

De allra flesta människor trivs i rena miljöer och uppskattar ett fräscht hem. Det finns självfallet några undantag där ute som älskar att vältra sig i smutsen, det kan dem få göra. Vi andra får däremot städa våra boenden vare sig vi vill det eller inte för att uppnå det önskade resultatet – ett rent och fint hem som vi trivs i. I den här artikeln kommer jag att ge några råd för hur du kan snabba på din städning med alberts städ utan att tumma på resultatet, vissa kanske du har hört andra kan vara nya!

Har du funderat på att anlita städfirma?

Det kan vara ett bra alternativ om du har mycket att göra på jobbet och är upptagen stora delar av veckorna. Arbetar man 60 timmar kan det kännas tungt att göra en storstädning varje vecka för att hålla det fräscht hemma, det är ju inte bara jobbet man har heller. Ofta är det massvis med andra åtaganden för hemstädning Stockholm. En städfirma kan vara ett bra sätt att njuta av ett fräscht hem utan att behöva tänka på själva städningen. Det är dessutom inte särskilt dyrt att anlita städfirma nu för tiden eftersom man kan använda sig av ROT avdraget för upp till 30 % av arbetskostnaden (vilket ofta är hela kostnaden när det kommer till städfirmor).

Om du har tid att sköta städningen själv

Det första rådet jag vill ge dig är att hålla ordning hela tiden, vilket innebär att du plockar undan inför städhjälp lite pö om pö. Du låter inte högar av kläder samlas i olika rum utan du tar med dig dem och hänger i garderoben eller lägger i tvättkorgen när du är på väg till toa till exempel. Du diskar och plockar undan efter varje gång du ätit eller åtminstone i slutet av dagen så att det inte blir några berg av disk.

Städning av toaletten litegrann varje dag

hemstädning och rengöring av golvNågra sprut rengöringsspray och torka handfatet eller vispa runt med toaborsten är inte särskilt jobbigt och det tar bara några sekunder för städhjälp att fixa. Om du kontinuerligt håller det fräscht i badrummet slipper du skrubba fingrarna av dig när det är dags för storstädning.

När du storstädar, börja högt och sluta lågt

Börja med att torka av ytor som är högt över marken så att du kan låta smuts och damma falla ner på golvet utan att behöva bekymra dig över städhjälp. Dammtorka alltid med en fuktad trasa så att dammet inte bara flyger runt i rummet för då blir det dammigt snabbt igen när samma damm lägger sig.

Dammsuga systematiskt

Tänk dig ett rutnät över hela golvet och arbeta från ruta till ruta så att du slipper dubbel dammsuga en fläck. Då går dammsugningen snabbt och det blir ett bra resultat. Någon gång i månaden eller varannan månad är det bra om du torkar golven med mopp och såpa för att få bort fläckar och smuts som inte dammsugaren kan ta.

Välja en erfaren takläggare!

Erfarna takläggning företag kommer säkert att erbjuda goda rekommendationer om taktäckningsprodukter tekniker, takprodukter, rimlig beskrivning av förfaranden och framför allt en varaktig tak. Villaägare ska lära sig att räkna ut förmåga och integritet av en bra tak företag som kan tillfredsställa deras individuella behov, är det oerhört viktigt att få kvalitet hantverk till lämpligt pris. Erhålla remisser från familj och vänner är den mest effektiva platsen att börja, men husägare borde få tak ersättnings offerter från ett antal takläggning företag innan du väljer en.

Pålitlig tak reparationsverksamhet måste ha ett tak ersättningslicens och en certifiering av försäkring som borde bestå av allmänt ansvar och även arbetstagarens ersättning ifall en olycka sker. En grundläggande kontroll från ett företag är inte tillräckligt, husägare kan samråda med försäkringsbolag utöver den regionala Residence Builders organisation samt deras Better Business Bureau för att kontrollera om något problem har faktiskt ställts mot dem. En utmärkt taktäckning företag måste erbjuda en hantverk garanti som täcker åtminstone ett år efter det att jobbet är gjort. De måste dessutom kunna ge en kopia av producentens garanti på produkter i händelse av någon form av problem.

Husägare måste välja ett företag som har en trovärdighet för hög kvalitet, kommer pålitliga företag säkert erbjuda en lista över hänvisningar. Som en allmän regel takläggning företag som faktiskt har bott i affärer för långa är ständigt ett mycket bättre alternativ. En skriftlig prisuppgift eller förslag med en omfattande sammanfattning av det arbete som fått är också verkligen viktigt innan du skriver ett avtal. Alla produkter som skall uppnås behöver skrivas i kontraktet. Flera av dem omfattar bygglov, början och även kompletterings dagar, produkter eller produkter som skall användas, webbplats behandlingar som arbetstid, garantier och även betalningsvillkor måste alla vara i avtalet. De flesta missuppfattningar sig ur problem med avtalet i stället för problem med själva arbetet, måste fastighetsägare igenom avtalet noga innan du skriver.

Specialist tak ersättnings företag undersöka potentiella verk samt ger råd som de typer av tak bältros mest lämpade för ramen för projektet och de olika typer av takmaterial som kan användas. De är också en utmärkt källa till information om hur man utnyttjar tak reparation för att öka utseendet på huset. Taket är nyckeln till utanför inredningen följaktligen invånare bör utnyttja den know-how av takläggning yrkesverksamma inom konsten att skugga, tak layout tillsammans med ansökan. Framför allt när man väljer en takläggare att arbeta med, tänk på de lägsta offert kanske inte är det bästa alternativet, måste husägare lägga ännu mer vikt på mötet och integritet.

Plocka det bästa tak reparation verksamhet behöver lite egen motivation samt studie som kommer att spara en massa tid och även svårigheter i framtiden. Söka på internet för källor pekar i riktning mot specialister med riktiga integrity. However, dess viktigt att husägare kontrollera utvecklingen av deras projekt vara specifik att entreprenörerna de arbetar med lever upp till sitt rykte. Genom att följa dessa regler till att välja pålitliga tak reparationsverksamhet, kommer husägare vara säker på att göra en kunnig alternativ på den mest integrerad del av sin bostad med tillförsikt.