Bra att veta om begravningslagen

Ett dödsfall kan komma plötsligt och som nära anhörig kan man känna sig helt oförberedd och vilsen kring allt som behöver göras. I och med ett dödsfall finns många lagar och bestämmelser som regleras av begravningslagen och flera saker är bra att känna till. För att slippa sätta sig in allt för mycket i den ganska krångliga byråkratin kan man vända sig till en begravningsbyrå för hjälp och avlastning genom processen, vilket kan kännas både skönt och tryggt.

Gravsättning eller kremering inom en månad

Något som många kanske inte vet, eller åtminstone inte tänker på, är att kroppen måste kremeras eller jordbegravas inom en viss tid efter dödsfallet. Tidigare kunde det gå upp till två månader från det är dödsfallet ägde rum tills att kroppen kremerades eller begravdes men 2012 ändrades lagen för detta. Idag gäller 30 dagar istället för det dubbla och det är därför bra att kontakta en begravningsbyrå så snart som möjligt om man har något nära som gått bort.

Begravningsavgiften

Även begravningsavgiften ingår i begravningslagen och detta är också något som många kanske inte tänker på. Alla som är folkbokförda i Sverige betalar den vare sig dom känner till det eller inte och den ger bland annat rätt till en gravplats i 25 år efter att man dött. Även bisättning, transporter, ceremonilokal och gravsättning täcks av avgiften.

Begravningsavgiften bekostar även Sveriges krematorier, skötsel och underhåll av kyrkogårdar samt lön till dom som arbetar vid kyrkogårdsförvaltningarna runt om i landet.

Anmälan om dödsfall

När något avlider behöver en anmälan om dödsfall göras till olika myndigheter för en begravningsbyrå, bland annat till Skatteverket. Har man anlitat en begravningsbyrå sköter dom i regel all kontakt med dessa myndigheter och som anhörig behöver man inte tänka på något särskilt. Det är däremot bra att känna till.

Hjälp från begravningsbyrå

Man kan sköta allt som rör både dödsfall och begravning på egen hand, lagen säger ingenting om det. Däremot väljer dom flesta att anlita en begravningsbyrå för att få hjälp med både praktiska och juridiska delar som uppstår. Som tidigare nämnt hanterar dom bland annat dödsfallsanmälan som görs till myndigheterna men dom kan även hjälpa till med andra blanketter och papper som ska fyllas i och skickas iväg.

Dom har även kunskaper för att kunna bistå med hjälp i olika juridiska frågor och det finns många fördelar med att anlita en begravningsbyrå istället för själv behöva sätta sig in i alla lagar och regler som finns i samband med dödsfall.