Takläggning – dags att lägga om taket 

En vanligt förekommande fråga som många villaägare ställer sig är när det är dags att lägga om taket. En takomläggning kostar mycket pengar och är därmed ingenting man brukar vilja göra bara för att göra det. Många väntar in i det sista i ett försök att spara pengar. Förr eller senare måste man dock byta ut taket, oavsett vad för material det är av alternativt söka på taktvätt göteborg. 

När ska man byta taket? 

Riktlinjerna för när taket ska bytas ut kan uppfattas lite tvetydiga. I grund och botten har olika takmaterial en livslängd du kan utgå från. Tyvärr säger inte livslängden allt och är enbart en riktlinje för hur länge du kan förvänta dig att ditt tak kan hålla. Hur länge ett tak håller beror till stor del på husets läge, takets kvalité, hur den tidigare takläggningen utfördes och hur väl det underhålls. Det viktigaste är att byta taket när det börjar bli slitet, helst innan det går sönder för att undvika en vattenskada. 

Tecken på att taket behöver bytas 

Du som husägare kan vidta vissa åtgärder för att kontrollera takets skick och bedöma när det är dags för en takomläggning. Det rekommenderas att kontrollera taket minst en gång varje år för att upptäcka eventuella skador i god tid. Om du vill kan du ta in en besiktningsman som undersöker ditt tak, men det går även bra att göra det själv. Gå upp på taket och lyft på alla takpannor för att undersöka den underliggande läkten. Om läkten börjat svartna någonstans är det ett tecken på att den börjat ruttna, Då är det dags för en takomläggning. Om några takpannor gått sönder eller spruckit bör de bytas ut så snabbt som möjligt för att undvika att vatten tar sig in till läkten. Mossa som växer på taket kan också vara ett varningstecken och bör tas bort omgående. Inspektera dina hängrännor. Om du upptäcker grus kan det innebära att takmaterial börjat bli gammalt. Torrsprickor i takpappen kan vara ett annat tecken på att det är dags för en takomläggning. Ta för vana att gå upp på vinden i samband med att du undersöker taket för att känna efter fukt. Om du upptäcker fukt eller mögel innebär det troligtvis att fukt tagit sig in igenom taket. Då är skadan redan skedd och det är dags för en takomläggning. 

Byta undertaket? 

I samband med en takomläggning väljer många att även byta ut undertaket. Undertaket ligger under yttertaket och är ofta gjort av plastfolie, tjärpapp eller polyester. Om undertaket är slitet, fuktigt eller rent av trasigt behöver även det bytas. Undertaket är nämligen det som skyddar huset från fukt, inte takpannorna som många tror. För att byta undertaket behöver man ta bort alla takpannor, vilket är en anledning till att passa på att byta det i samband med en takomläggning.