Detta vill din reklambyrå att du tänker på

Om du bor och verkar i en större svensk stad, är sannolikheten stor att det finns ett stort urval av reklambyråer att välja mellan. Deras idéer när det gäller att etablera ett band mellan byrån och dess kunder kan vara samstämmiga, trots att många av byråerna specialiserar sig på olika slags marknadsföring. När du väljer att arbeta tillsammans med en reklambyrå, litar du på att de kan hjälpa ditt företag att växa med hjälp av en marknadsföringsstrategi som du själv inte är bekant med. Detta kan leda till flera olika situationer som kan vara påfrestande för er relation. Oavsett om du är en långvarig kund hos en viss byrå eller är på jakt efter den rätta byrån att samarbeta med, finns det vissa saker som alla företag i branschen vill att deras kunder har i åtanke.

Du bör ha realistiska förväntningar

När du tar hjälp av en reklambyrå, bör du lita på att de är experter på sitt område och att de kommer leverera det bästa resultatet utifrån ditt företags behov och målsättningar. Riktigt bra resultat från din marknadsföring är dock ingenting du plötsligt får över en natt. Din marknadsföringskampanj kommer förmodligen genomgå flera förändringar och optimeringar över tid innan den ger bästa möjliga resultat. Innan ni kommer överens om en kampanjstrategi, bör du se till så din reklambyrå informerar dig om processen. På vis vet du vad du har att förvänta dig och säkerställer att ni befinner er på samma sida vad gäller tidsåtgång och förväntat resultat.

Kommunikation är A och O

Din reklambyrå behöver hållas uppdaterad om du vill att de ska leverera bra resultat. Kommunikation är nyckeln till att etablera en bra marknadsföringsstrategi. Allt från att bidra med bilder och annat kreativt material till att rådgöra byrån om kommande evenemang är viktiga förutsättningar för ett lyckat samarbete. Du bör behandla din byrå som en förlängning av ditt eget företag, vilket gör det viktigt att ha en öppen kommunikation. De flesta företag som arbetar med marknadsföring med squib.design är medvetna om att du som företagsägare kan vara upptagen, men du bör avsätta lite tid för telefonsamtal, möten och att inom rimlig tid svara på e-postmeddelanden.

Även din reklambyrå är ett företag

De flesta reklambyråer kommer försöka ge dig mesta möjliga valuta för pengarna. Men om du ber om att få ytterligare arbete utfört som ligger utanför det ni ursprungligen har kommit överens om, kommer detta generellt sett innebära en ökad kostnad och tidsåtgång. De flesta byråer prioriterar sina kunders framgång, men du bör vara medveten om att extraarbete utöver det arbete ni har avtalat ofta har ett pris.

Din hemsida är inte nödvändigtvis perfekt

Din webbplats kan liknas vid företagets ansikte utåt på nätet. Den behöver därför vara användarvänlig och mobilvänlig för att understödja din marknadsföring. Även om du har många följare på sociala medier, är webbplatser som saknar dessa egenskaper avskräckande för presumtiva kunder och kan leda till att din marknadsföringsstrategi blir mindre effektiv. Många kunder är medvetna om att deras hemsida är viktig, men det kan trots detta vara svårt att förstå vilken inverkan den har på din marknadsföringskampanj!