Undrar du hur man lägger takpannor?

Då har du kommit rätt för i den här artikeln kommer jag att beskriva precis hur man lägger takpannor! Oavsett vilken typ av pannor du skall lägga så är det mycket viktigt att underlagspappen är intakt och inte har några håligheter eller öppna skarvar så kontrollera detta först och främst. Är den gamla pappen helt hel behöver du inte byta ut den men om den är skadad på något sätt är det oftast bäst att byta ut hela pappen. Pappen måste vara hel eftersom det kommer att bildas kondens och i stockholm hittas bra takläggning under taket när det är färdigt, är det hål i pappen kommer fukten att leta sig ner i huset och orsaka fuktskador. Är du osäker på om du klarar av det här arbetet rekommenderar jag att du anlitar en takläggare istället. Det är dumt att chansa när det kommer till tak eftersom det kan bli mycket dyrt att reparera eventuella fel.

Samma sak oavsett material

Det spelar ingen roll om du väljer tegel eller betongpannor. Betong är tyngre och lite svårare att arbeta med på grund av den extra tyngden, man måste även veta att husets stomme klarar av vikten från betongpannor. Tegelpannor är lite enklare att arbeta med men de har också en liten felmarginal som uppstår vid gjutning vilket gör att man får vara lite mer noggrann vid läggningen. Takläggare brukar föredra att arbeta med tegel eftersom det ger en klassisk och fin känsla till huset med dessa takläggare. Betongpannor är exakt gjutna vilket innebär att de inte har någon felmarginal och blir på så sätt ett tätare tak än tegelpannor. En annan fördel med betong är att betongpannor håller längre än tegel.

Bra överlappning = bra tak

Att överlappning blir korrekt är A och O vid läggning av pannor, det vet alla takläggare om. Skulle överlappningen vara fel från början exempelvis på grund av fel mått på bärläktarna kan det hända att man får lägga om hela taket, vilket är rätt så irriterande när man lagt alla pannor på plats. Då tar jobbet tre gånger så lång tid. Så mät ordentligt från början och kontrollera överlappningen ofta.

Använd rätt spikar till nockpannor och läktar

Om det finns för-borrade hål i läktar och nockpannor är det viktigt att man använder en spik vars huvud är större än det för-borrade hålet, gärna dubbelt så stort om det är möjligt. Annars kan det hända att pannan eller läkten kryper ur hålet och lossnar.

Ta det säkra för det osäkra

Det är av absolut största vikt att du ser till säkerheten om du skall arbeta på taket. Varje år dör flera takläggare av att de trillar ner från taket. Man skall alltid ha säkerhetslina när man arbetar på branta tak och det finns inga undantag. Arbetar du på ett brant tak skall du alltså ha en säkerhetslina med ett stabilt fäste. Finns det inga fästen för säkerhetslinor kan du fästa linan runt skorstenen. Det är också en fördel att vara minst två när man lägger tak. Då kan en vara på marken och se så att läggning blir rak och korrekt medan den andre lägger. Det är även fördelaktigt vid transport av pannor upp och ner från taket.

Om ditt gamla tegel är i någorlunda bra skick

Kan du ofta sälja det och få tillbaka lite pengar, ibland kan man lämna in sitt gamla tegel på samma ställe som man köper sitt nya. Då kan man ofta få det upphämtat utan någon kostnad och sedan få rabatt på det nya teglet.